Duke De Landerije 
Kortet är från ungdomsperioden, fler foton kommer inom kort.
Don Dominus - Helig Birma